english
           дома
За нас     Предмет на работа    Услуги    Ризици    Видови осигурувања    Контакт    РегистарПредмет на работа:

  • Посредуваме при склучување на полиси
  • Посредуваме при реализација на оштетни побарувања
  • Посредуваме при продажба и продажба на оштетени осигурени предмети

 

Согласно Законот може да вршиме и:

  • Процена на штети
  • Снимање на ризик
  • Воведување мерки за спречување, намалување и одстранување на штети и ризици